DIGITALNI MARKETING: VIŠE OD INFLUENCER MARKETINGA

DIGITALNI MARKETING: VIŠE OD INFLUENCER MARKETINGA

Share This Post

DIGITALNI MARKETING: VIŠE OD INFLUENCER MARKETINGA

U prostorijama CosmoHub-a je 22. februara 2024. godine meetup održala Adnana Pidro. Uz više akademski pristup, Adnana je, kao i svaka vrsna profesorica, predavanje započela iznošenjem ključnih definicija i razlika digitalnog i influencer marketinga. Potom, razgovarali smo o digitalnim kanalima uz pomoć kojih možemo postići marketinške ciljeve naše kompanije, ključnim koracima u digitalnom marketingu i predavanje zaokružili interaktivnom vježbom ‘’Prodaj mi ovaj kaktus’’ i ‘’Elevator Pitch’’. U nastavku detalji lekcije koju smo naučili.

Digitalni marketing je širok spektar alata koji kompanijama omogućava da dosegnu svoju ciljnu publiku, ostvare svoje marketinške ciljeve i izgrade snažnu prisutnost na tržištu. Iako je za šire mase influencer marketing sinonim za digitalni marketing, istina je da digitalni marketing obuhvata i influencer marketing ali i mnogo više od toga.

Razlika između digitalnog i influencer marketinga

Kako bismo razumjeli šta digitalni marketing zapravo jest i kako se razlikuje od influencer marketinga, prvo moramo definirati sam pojam marketinga. Prema definiciji Američkog udruženja za marketing (AMA), marketing je sveobuhvatan proces koji uključuje planiranje, stvaranje, promociju i distribuciju proizvoda ili usluga kako bi se zadovoljile potrebe i želje kupaca te ostvario profit.

Digitalni marketing koristi digitalne kanale i alate kako bi se postigli marketinški ciljevi kompanije. Ovo uključuje različite strategije kao što su SEO (optimizacija za tražilice), inbound marketing, email marketing, analitika, display marketing, PPC (plaćeno oglašavanje po kliku), affiliate marketing, landing stranice, društveni mediji i naravno, influencer marketing. Međutim, influencer marketing je samo jedan segment digitalnog marketinga. On se fokusira na saradnju s osobama koje imaju veliki utjecaj na određenu ciljnu publiku kako bi promovirali proizvode ili usluge. Dok influencer marketing može biti moćan alat za privlačenje pažnje i angažovanje publike, digitalni marketing obuhvata širu lepezu strategija i alata.

Ključni koraci u digitalnom marketingu uključuju istraživanje, strategiju i implementaciju.
Istraživanje obuhvata analizu kompanije, proizvoda, tržišta, konkurencije i ciljne publike. Na osnovu tih saznanja, formira se strategija koja obuhvata postavljanje ciljeva, određivanje budžeta, identifikaciju ključnih performansi (KPI-jeva) i pripremu za kriznu komunikaciju. Nakon toga slijedi implementacija strategije kroz odabir kanala, kreiranje sadržaja, postavljanje parametara i redovno praćenje i prilagođavanje rezultata.

Outbound marketing je još jedan aspekt digitalnog marketinga koji često se naziva i klasičnim marketingom. Ovo uključuje tradicionalne metode kao što su TV reklame, pozivanje, slanje mailova, bilbordi i sponzorstva na događajima. Iako je inbound marketing često suprotstavljen outbound marketingu, u praksi oni često djeluju zajedno kako bi se postigao najbolji rezultat.

4P vs. 7P

4P u marketingu predstavlja osnovne četiri komponente koje se koriste za kreiranje marketinške strategije:
proizvod (product);
mjesto (place);
cijena (price);
promocija (promotion).

S druge strane, 7P u marketingu proširuje koncept 4P dodavanjem još tri elementa:
ljudi (people);
proces (process);
fizičko okruženje (physical environment).
Dakle, dok se 4P fokusira na osnovne elemente proizvoda, cijene, mjesta i promocije, 7P proširuje ovaj koncept dodavanjem ljudi, procesa i fizičkog okruženja kako bi se stvorilo sveobuhvatnije razumijevanje marketinške strategije i kako bi se poboljšalo iskustvo kupaca.

Odabir platformi za digitalni marketing

Kada je u pitanju odabir platformi za digitalni marketing, ključno je razumjeti ciljnu publiku i gdje se ona najviše kreće na internetu. Platforme poput LinkedIn-a, TikToka, Facebook-a, Reddita, Instagram-a, Pinterest-a, email marketinga, Google-a, Vibera i Twitter-a mogu biti korisne u različitim kontekstima, ali nisu sve podjednako efikasne za svaku vrstu poslovanja.

Na kraju, digitalni marketing nije samo trend, već ključni dio modernog poslovanja. Od istraživanja i strategije do implementacije i analize rezultata, digitalni marketing pruža kompanijama mogućnost da se povežu sa svojom publikom na efikasan način.
I dok je influencer marketing samo jedan dio tog mozaika, digitalni marketing u svojoj punoj širini nudi mnogo više mogućnosti za postizanje uspjeha na digitalnom tržištu.

Hvala svima koji ste se odazvali našem događaju!

Na kraju dana, zahvaljujemo se svima koji su prisustvovali ovom događaju i aktivno doprinijeli diskusiji – a onima koji nisu došli, možete promišljati o ovih deset principa ili tehnika ili savjeta. Štaviše, primijenite ih, nisu nimalo loše.

Ukoliko ste zainteresovani za ove teme, svakako pratite CosmoHub Community i budite dio ovih inspirativnih događaja! 🚀

Posebnu zahvalnost želimo izraziti komapniji Oaza, koja je zlatni sponzor #marketingmonth.

Vidimo se u CosmoHub-u!

More To Explore

Ples sa željama: Više od samih ciljeva
Uncategorized

Ples sa željama: Više od samih ciljeva

Ples sa željama: Više od samih ciljeva – Valerija Ereš U prostorijama CosmoHub-a, 28. februara 2024. godine, Valerija Ereš je održala inspirativnu prezentaciju obogaćenu plesnim performansom, koja je potpuno promijenila

DIGITALNI MARKETING: VIŠE OD INFLUENCER MARKETINGA
Uncategorized

DIGITALNI MARKETING: VIŠE OD INFLUENCER MARKETINGA

DIGITALNI MARKETING: VIŠE OD INFLUENCER MARKETINGA U prostorijama CosmoHub-a je 22. februara 2024. godine meetup održala Adnana Pidro. Uz više akademski pristup, Adnana je, kao i svaka vrsna profesorica, predavanje