Ples sa željama: Više od samih ciljeva

Ples sa željama: Više od samih ciljeva

Share This Post

Ples sa željama: Više od samih ciljeva – Valerija Ereš

U prostorijama CosmoHub-a, 28. februara 2024. godine, Valerija Ereš je održala inspirativnu prezentaciju obogaćenu plesnim performansom, koja je potpuno promijenila način na koji razmišljamo o postizanju svojih ciljeva. Valerija je istakla ključne razlike između želja, ciljeva i aktivnosti, otvarajući diskusiju o konceptu “Plesa sa željama” i njegovoj primjeni u različitim aspektima života, poput karijere, zdravlja, zabave, odnosa, finansija, osobnog rasta i doprinosa drugima.

ŽELJE, CILJEVI, AKTIVNOSTI: RAZUMIJEVANJE RAZLIKA

Važno je shvatiti razliku između želja i ciljeva
te kako aktivnosti igraju ulogu u ostvarivanju ovih ciljeva. Želje predstavljaju naše duboke težnje i želje za postizanjem određenih stvari ili iskustava, dok su ciljevi konkretni koraci koje poduzimamo kako bismo te želje ostvarili.

Aktivnosti su
svakodnevni zadaci i radnje koje poduzimamo kako bismo postigli te ciljeve i konačno ostvarili naše želje. Valerija je na zanimljiv način povezala ove koncepte, naglašavajući njihovu međusobnu važnost u našem životu. Kao primjer je navela aplikaciju za posao xy osobe u njenoj firmi. Osoba je željela da radi tu, nije bila kvalifikovana i nije dobila posaoq“5. Stoga, treba biti realan u našim željama jer možda naše aktivnosti nisu usko vezane za postizanje tog cilja.

NARATIV: MORATI, TREBATI, ŽELJETI

Koncept narativa
odnosi se na način na koji pričamo priče o sebi, našim željama i ciljevima. Razlika između “morati”, “trebati” i “željeti” ključna je u percepciji naših ciljeva. Kada nešto “moramo” učiniti, često to dolazi iz osjećaja obaveze ili pritiska, dok “trebamo” često proizlazi iz očekivanja okoline.

No, kada izrazimo da nešto “želimo” učiniti, to dolazi iz duboke želje i strasti za tim. Stoga je važno svjesno oblikovati naše ciljeve i aktivnosti prema onome što istinski želimo postići.

DEFINIRANJE STANDARDA

Valerija je naglasila važnost definiranja standarda, koji predstavljaju naša očekivanja i norme koje postavljamo za sebe. Ti standardi određuju našu razinu prihvatljivosti i ono što smatramo normalnim.
Jasno definirani standardi mogu biti ključni za ostvarivanje naših želja i ciljeva.

Ples sa željama” nije samo o ostvarivanju želja, već i o dubokom razumijevanju sebe, naših želja i načina na koji postavljamo i ostvarujemo svoje ciljeve. Ova prezentacija nas je potaknula da promislimo o našim motivacijama i da svjesno oblikujemo naše korake prema vlastitim strastima i težnjama. Jer, nije isto reći “Moram na plivanje danas.” i “Želim (i idem) na plivanje danas.”

Hvala svima koji ste se odazvali našem događaju!

Na kraju dana, zahvaljujemo se svima koji su prisustvovali ovom događaju i aktivno doprinijeli diskusiji – a onima koji nisu došli, možete promišljati o ovih deset principa ili tehnika ili savjeta. Štaviše, primijenite ih, nisu nimalo loše.

Ukoliko ste zainteresovani za ove teme, svakako pratite CosmoHub Community i budite dio ovih inspirativnih događaja! 🚀

Posebnu zahvalnost želimo izraziti komapniji Oaza, koja je zlatni sponzor #marketingmonth.

Vidimo se u CosmoHub-u!

More To Explore

Ples sa željama: Više od samih ciljeva
Uncategorized

Ples sa željama: Više od samih ciljeva

Ples sa željama: Više od samih ciljeva – Valerija Ereš U prostorijama CosmoHub-a, 28. februara 2024. godine, Valerija Ereš je održala inspirativnu prezentaciju obogaćenu plesnim performansom, koja je potpuno promijenila

DIGITALNI MARKETING: VIŠE OD INFLUENCER MARKETINGA
Uncategorized

DIGITALNI MARKETING: VIŠE OD INFLUENCER MARKETINGA

DIGITALNI MARKETING: VIŠE OD INFLUENCER MARKETINGA U prostorijama CosmoHub-a je 22. februara 2024. godine meetup održala Adnana Pidro. Uz više akademski pristup, Adnana je, kao i svaka vrsna profesorica, predavanje